Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Klaipėdos apylinkės teismas
lt
En

Teisminė mediacija

Informacija atnaujinta 2022-09-15 13:30:38

Teisminė mediacija – tai ginčų sprendimo procedūra, kurios paskirtis – padėti šalims civilinėse bylose išspręsti ginčą taikiai tarpininkaujant vienam ar keliems mediatoriams (tarpininkams). 

Lankstinukas apie mediaciją

Teisminę mediaciją vykdo teismo mediatoriai – specialiai apmokyti teisėjai, teisėjų padėjėjai arba kiti atitinkamą kvalifikaciją turintys asmenys, kurie yra įtraukti į Teismo mediatorių sąrašą.

Teisminė mediacija galima visuose bendrosios kompetencijos teismuose.

Teisminė mediacija yra nemokama paslauga. Be to, jei pasirinksite ginčą civilinėse bylose išspręsti naudodamiesi teismine mediacija, sutaupysite nemažai savo laiko ir pastangų, kurie eikvojami besibylinėjant, taip pat – pinigų, nes teisminės mediacijos procedūrą užbaigus taikiu susitarimu grąžinama 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio. Teisminei mediacijai gali būti perduodama ir dalis byloje pareikštų reikalavimų.

Sprendžiant ginčą šiuo būdu, galima kontroliuoti ginčo sprendimo eigą ir rezultatus, galimas bylos šalių gerų santykių ir abipusės pagarbos atkūrimas. Teisminės mediacijos būdu sprendžiant ginčą yra patiriama mažiau priešiškumo, o išsprendus ginčą taikiai atsiranda didesnė tikimybė, kad jis bus vykdomas geruoju. Atkreiptinas dėmesys, kad sprendžiant ginčą teisminės mediacijos būdu yra užtikrinamas konfidencialumas, o bet kuri šalis gali pasitraukti iš teisminės mediacijos procedūrų nenurodydama pasitraukimo priežasčių.

Ginčo perdavimą teisminei mediacijai gali inicijuoti civilinę bylą nagrinėjantis teisėjas (teisėjų kolegija) arba bet kuri ginčo šalis.

Ginčas perduodamas teisminei mediacijai civilinę bylą nagrinėjančio teisėjo (teisėjų kolegijos) nutartimi, kai teismas išaiškina ginčo šalims teisminės mediacijos proceso esmę, yra abiejų ginčo šalių sutikimas arba prašymas perduoti ginčą teisminei mediacijai bei teismo mediatoriaus sutikimas. Mediatoriaus skyrimo ir pakeitimo klausimus sprendžia teisėjas (teisėjų kolegija). Prireikus gali būti skiriami keli mediatoriai. Skiriant mediatorių įvertinama šalių nuomonė, pareikšta prašant arba sutinkant ginčą perduoti teisminei mediacijai.

Teisminės mediacijos procese ginčo šalys dalyvauja pačios, taip pat gali dalyvauti jų atstovai. Ginčo šalių prašymu arba susitarimu, teismo mediatoriaus sprendimu teisminės mediacijos metu gali dalyvauti ir kiti civilinėje byloje dalyvaujantys ar nedalyvaujantys asmenys, kurių dalyvavimas galėtų padėti išspręsti ginčą. Teisminės mediacijos procedūros nėra protokoluojamos.

Teisminės mediacijos procesas baigiamas:

- pasiekus taikų susitarimą ir ginčo šalims pasirašius taikos sutartį; taikos sutartį tvirtina teisėjas (teisėjų kolegija);
- ginčo šalims pasitraukus iš teisminės mediacijos proceso;
- pasibaigus teismo nutartyje nustatytam teisminės mediacijos terminui;
- teismo mediatoriui nutraukus teisminės mediacijos procesą tais atvejais, kai taikus susitarimas, kuris gali būti ginčo šalių pasiektas, teismo mediatoriaus manymu, bus neįvykdomas ar neteisėtas arba jei teismo mediatorius pripažįsta, kad mažai tikėtina, kad tęsiant teisminę mediaciją ginčas bus išspręstas taikiai.

Galimybė įvertinti teisminės mediacijos procesą:

Ginčo šalis savo nuomonę apie įvykusį teisminės mediacijos procesą gali išreikšti užpildydama Teisminės mediacijos vertinimo anketą. Anketa pildoma, jeigu teisminės mediacijos procesas įvyko, t. y. ginčo šalys dalyvavo mediacijos sesijoje. Anketa - anoniminė. Anketos nepildo teismo mediatorius.

Teismui teikiami teisminės mediacijos dokumentų šablonai:

Atsisiųsti reikiamus rekomendacinio pobūdžio dokumentų šablonus teisminei mediacijai galite Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portale e.teismas.lt, pasirinkę skiltį DOKUMENTŲ FORMOS. Pasirinkę tipą „Teisminė mediacija“, spauskite pliusą ir ieškokite reikiamo šablono.

 

Teismo mediatoriaus veiklą vykdo ir Klaipėdos apylinkės teisme dirbantys profesionalūs teisininkai:

 • Teisėjas Raimondas Dilys
 • Teisėja Audra Hadrovska 
 • Teisėja Lina Giedrė 
 • Teisėjas Egidijus Mickevičius
 • Teisėjo padėjėja Erika Petrėtienė
 • Teisėja Kristina Serdiukienė 
 • Teisėja Rūta Zubrickaitė
 • Teisėja Inga Sakalauskaitė
 • Teisėja Laura Spalvienė
 • Teisėja Lina Šakarnienė
 • Teisėja Asta Matulevičienė
 • Teisėjas Vytautas Pliuskevičius

Prašymo (sutikimo) ginčą (dalį ginčo) šabloną galite rasti / gauti Klaipėdos apylinkės teisme:

–      Klaipėdos miesto rūmuose – Dokumentų priėmimo/išdavimo langelyje (101 kab.) ar pas bylą nagrinėjančio teisėjo teismo posėdžių sekretorių,

–      Klaipėdos rajono rūmuose – Klaipėdos rajono rūmų raštinėje (4, 6 kab.) ar pas bylą nagrinėjančio teisėjo teismo posėdžių sekretorių.  

·         Užpildytą prašymą (sutikimą) galite pateikti teismui:

–        prisijungę prie Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalo https://e.teismas.lt;


–        paštu ar Klaipėdos apylinkės teismo Dokumentų priėmimo/išdavimo langelyje (101 kab.) (Klaipėdos miesto rūmuose), Klaipėdos rajono rūmų raštinėje (4 kab.) (Klaipėdos rajono rūmuose);

–        teismo posėdžio metu.

·         Apie pageidavimą (sutikimą) ginčą (jo dalį) perduoti teisminei mediacijai galite įrašyti ir kitame procesiniame dokumente (pvz., ieškinyje, atsiliepime į ieškinį).

·         Šalis gali pasitraukti iš teisminės mediacijos. Tada civilinė byla nagrinėjama toliau.

·         Teisminė mediacija gali būti taikoma civilinėse ginčo teisenos bylose (pvz., dėl skolos priteisimo, žalos atlyginimo, darbo, santuokos nutraukimo, išlaikymo priteisimo ir kt.).

·         Teisminės mediacijos metu ginčą išsprendus taikiai, tai įforminama taikos sutartimi.

·         Teismui patvirtinus taikos sutartį grąžinama 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio.

Dėl išsamesnės informacijos apie mediaciją galite kreiptis į Klaipėdos apylinkės teismo raštinės skyrių tel. (8 46) 39 71 00. Taip pat informacija apie mediaciją yra pateikta skelbimų lentoje teismo pirmame aukšte.