Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Klaipėdos apylinkės teismas
lt
En

Anoniminė asmenų aptarnavimo anketa

1. Kokiu būdu kreipėtės į teismą (galite pasirinkti vieną, kelis ar visus atsakymo variantus)
Teismo lankytojams pateikiamos aiškios nuorodos į teisme esančias patalpas (raštinę, teismo posėdžių sales ir kt.)
Teismo viduje informaciniuose stenduose, ekrane ar interaktyvioje lentoje pateikta informacija apie teismo posėdžius ir kt. yra aktuali
Teismo darbuotojų (ne teisėjų) apranga yra tvarkinga ir dalykiška
Teismo darbo laiku teismo raštinėje (Dokumentų priėmimo/išdavimo langelyje) visada esu laiku (iš karto) aptarnaujamas, jei laukimo nelėmė objektyvios aplinkybės (eilė, darbuotojo užimtumas aptarnaujant kitą asmenį ir pan.)
Teismo darbuotojai (ne teisėjai) su manimi bendrauja pagarbiai ir dalykiškai
Teismo darbuotojai (ne teisėjai) pagal savo kompetenciją aiškiai ir išsamiai atsako į man rūpimus klausimus (nevartoja man nesuprantamų profesinių terminų jų nepaaiškinę, žargono ir pan.)
Jei teismo posėdis atidedamas ar vėluoja, teismų darbuotojas (ne teisėjas) informuoja apie tai laukiančius asmenis, atsiprašo, nurodo vėlavimo priežastį ir kito posėdžio datą, laiką
Aptarnavimo teisme kokybė atitiko mano lūkesčius
Pateikite pastabų ir pasiūlymų, kaip gerinti asmenų aptarnavimą teisme
Jūsų amžius:
Jūsų išsilavinimas:
Jūsų gyvenamoji vieta:
Jūsų lankymosi teisme priežastis:
Kaip vertinate galutinį teismo procesinį sprendimą: